Privacy Policy

The personal data processor of the online store www.northbeauty.ee is Saare Seminarid OÜ (registration code 14316014), located in Jurna, Tareste village, Saaremaa municipality, Estonia Republic and e-mail address info@northbeauty.ee

It is important to Saare Seminarid OÜ to respect your privacy and comply with all applicable laws and regulations regarding any personal data we may collect about you when you visit our website www.northbeauty.ee. By using our website, you agree that we collect and use your data in accordance with this privacy policy.

With this privacy policy, we would like to explain to you what data we collect, how we use it and what your rights are to protect your data. The policy applies only to our website and its visitors and does not apply to data collected through other channels.

We collect and process information in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union, which entered into force on 25.05.2018.

Data collection and use

What kind of information we collect

The information we collect includes information that you knowingly and actively provide to us when using or participating in our services or promotions, as well as any information that your devices send when accessing our products and services.

The data we collect includes information that you have knowingly shared with us when using our services or campaigns and information that your devices automatically transmit to us.

Your personal data may reach us in the following ways:

 • If you place an order in the www.northbeauty.ee e-store
 • If you register as a user of the www.northbeauty.ee e-store
 • If you contact us by phone, email or online chat
 • If you buy the product in installments and enter into a leasing agreement
 • If you browse the website www.northbeauty.ee
 • If you provide personal information about another person who receives the goods
 • If you make payments using e-banking or another electronic payment method
 • If you comment, like or share any post on our social media account
 • If you subscribe to our newsletter
 • When you comment on posts/reviews on our website

Types of data collected

Personal data

Saare Seminarid OÜ is the responsible processor of personal data, the personal data necessary for making payments is transferred to the authorized processor Montonio Finance UAB.

We ask you for personal information only if it is necessary to provide you with the service. By contacting us or visiting our website, you may share the following information with us:

 • First name and surname
 • EMAIL
 • Postal address, country, county, city
 • Phone number
 • Your purchase history and activity in our online store
 • Chat history between you and us
 • Information about your web browser and IP address

Log files

Our website www.northbeauty.ee saves log files about its visitors. Information collected may include:

 • Kasutatava seadme tüüp
 • Internet Protocol (IP) address
 • Browser type
 • Internet service provider (ISP)
 • Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv

Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.

Meie pood on majutatud WordPress platvormile (WooCommerce). Nad annavad meile veebipõhise e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil müüa oma tooteid ja teenuseid teile.
Teie andmed salvestatakse WordPress andmesalvestuse, andmebaaside ja Woocommerce üldise rakenduse kaudu. Nad salvestavad teie andmed turvalises serveris.

Küpsised

Like most Web pages, uses www.northbeauty.ee “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

How we use data

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Maintaining, managing, developing, personalising and expanding our website
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist
 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel
 • By sending you information and requesting feedback on our services
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
 • Võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla sotsiaalmeedia konto kaudu
 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist
 • Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi
 • Et arendada uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust
 • Kauba saatmiseks/kättetoimetamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete vormistamiseks, pangalingi kaudu tellimiseks ja Teie tellimuse kinnitamiseks või raha tagastamiseks
 • Teie eelnevaid tellimusi arvesse võttes Teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste pakkumine
 • Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust
 • Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid

 • Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika sätted.
 • Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Partnerettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või ettevõtted, mis kuuluvad meile.
 • Võime jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil – kullerteenus, et saaksite oma paki kätte, makselahendus (Montonio), IT-teenust pakkuvad ettevõtted (meilitarkvara).
 • Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Direct marketing notices

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid siis, kui klient on andnud vastava nõusoleku, ehk liitunud veebipoe uudiskirja tellimusega. Ostu sooritamiseks sisestatud e-posti aadressi otseturunduseks ei kasutata.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Laste andmete töötlemine

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust via contact from. kaudu. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitseõigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
 • Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on teie arvates puudulikud.
 • Kustutamisõigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist.
 • Andmete töötlemise piiramise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine.
 • Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

Security of your data

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Saare Seminarid OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

Linking to other websites

On our website you may find links to other websites that are not owned by us. When you click on a third-party link, you will be directed to that third-party site. We strongly recommend that you read the privacy policy of each site you visit.

We have no control over third party sites and are not responsible for their content, privacy policies, services provided or otherwise.

Privacy Policy updates

If necessary, we have the right to make changes to this privacy policy document. When the privacy policy is updated, we will change the document update date at the bottom of it. If you continue to visit and use our website after the privacy policy has been updated, we will treat this as your tacit consent to the changes.

Resolution of Disputes

Disputes related to the processing of personal data are resolved through customer support (info@northbeauty.ee).
The supervisory authority is the Estonian Data Protection Inspectorate (info@aki.ee).

Contact Us

For questions, please contact us by e-mail: or by phone: +372 5348 4326

Saare Seminarid OÜ reserves the right to make changes to the terms and conditions of the website as necessary.

Shopping Cart
Scroll to Top
What Our Clients Say
168 reviews